Spåra körsträckorna automatiskt
Kom igång
2 januari 2024 - 5 min läsning

Milersättning För Anställda

Om du som anställd i Sverige använder din privata bil i jobbet kan du få ersättning av din arbetsgivare eller göra ett skatteavdrag för de mil du har kört.

Den här guiden är för anställda som vill förstå sig på milersättning och hur du kan göra avdrag i deklarationen. Om du är företagare eller egenanställd har vi även skrivit en separat guide. Vi kommer att titta närmare på:

  • Milersättningsregler för anställda
  • Vad du kan förvänta dig av din arbetsgivare
  • Hur du skapar en historik över mil du kört
  • Hur du deklarerar vid skatteårets slut

Det finns två huvudsakliga fall där du måste registrera och kunna visa upp hur långt du kört. Det är viktigt att poängtera att Skatteverket inte direkt säger åt dig att ha en körjournal, men att de uppmuntrar dig att ha en. Ifall du eller din arbetsgivare granskas kommer de att behöva se bevis på de mil du kört i företagets namn.

Jag äger eller leasar fordonet

Om du äger eller leasar bilen du kör i företagets namn kan arbetsgivaren ersätta dig för både kostnaden att äga och köra fordonet, dock endast för den del som relaterar till företaget. Om din arbetsgivare inte kompenserar dig för dina resor kan du istället göra skatteavdrag.

Din arbetsgivare kan använda Skatteverkets standardbelopp istället för att du ska behöva registrera alla dina utgifter. Om arbetsgivaren ersätter dig till en summa som är samma eller lägre än Skatteverkets är ersättningen skattefri, förutsatt att du lever upp till Skatteverkets regler om vad som är rimligt (scrolla ner för en förklaring av detta).

Beloppet från Skatteverket är 25 kronor per mil oavsett vilken sorts bränsle bilen använder. Se beloppen från tidigare år här.

Din arbetsgivare måste berätta för dig vilket belopp som ska användas och vilka uppgifter de behöver från dig. Det kan hända att de ber dig ha en körjournal för att visa hur många mil du har kört.
Såvida din arbetsgivare inte har specfika regler angående vilka eller hur många fordon som kan användas finns det heller inget som säger att du inte kan använda flera olika fordon.

Driversnote

Sätt körjournalen på autopilot

Används av miljoner förare världen över

Automatisera körjournalen Automatisera körjournalen

Fordonet förses av arbetsgivaren

Om du kör en bil som ägs av arbetsgivaren kan du eventuellt fortfarande göra avdrag för utgifter relaterade till körningen av bilen – till exempel bränsle, parkering och vägtullar. Summan du får i ersättning är skattefri.

Det viktiga här är att beloppet varierar beroende på vilken sorts bränsle som används. Om bilen går på bensin, etanol eller diesel är beloppet 12 kronor per mil. Om ditt dieselfordon är en hybrid som är delvis elektrisk gäller också 12 kronor per mil. För fordon som enbart drivs med el är beloppet 9,50 kronor per mil. 

Arbetsgivaren ska informera dig om vilka belopp som gäller och vilka uppgifter de behöver.

Det är viktigt att känna till att om du har gratis bränsle till firmabilen så beskattas du för dina privata resor. Det bästa sättet att visa dina resor på är ett ha en digital eller manuell loggbok som visar vilka resor som gjorts i företagets namn och vilka som gjorts privat. Se ett exempel från Skatteverket här. Om du inte kan visa detta beskattas du för bränslekonsumtionen under hela inkomståret. Lär dig mer om hur du för en körjournal här.

Att använda firmabilen till privata resor

Om du använder firmabilen privat i mer än 100 mil eller vid fler än 10 tillfällen under året beskattas du för bilförmån. Bilförmån är alltså sorts förmån som du ofta måste betala skatt för när du använder en firmabil till privata resor.

Bilförmånskatt beräknas utifrån priset på bilen när den var ny plus extra utrustning. Låt oss säga att du använder en firmabil privat som kostar 200 000 kronor och har 22 000 kronor i extra utrustning. Bilförmånen beräknas då baserat på det kombinerade priset på 222 000 kronor Dessutom är bilskatten för en ny bil som köpts efter första augusti 2021 4050 kr, en summa som måste läggas till. Beräkningen för att hitta förmånsvärdet under skatteåret ser ut som följer:

13 804 kr. 0,29 prisbasbelopp  (47 600 kr.)
2 997 kr 1,35% av nybilspriset på 222 000 kr.
28 860 kr. 13% av nybilspriset på 222 000 kr.
4 050 kr. Fordonsskatt
= 49 711 kr. Förmånsvärde

Förmånsvärdet på 49 711 kronor är summan som du beskattas på om du använder företagsbilen privat eller om du inte kan visa hur bilen har använts. Det är därför en bra idé att skapa en historik och logga dina resor så att Skatteverket enkelt kan se att du endast använder bilen i jobbsyften. Du kan läsa mer om bilförmånskatten och hur du räknar ut den för just din firmabil här.

Skatteverket säger att de accepterar körjournaler som är skrivna på papper eller digitalt. De godkänner även elektroniska loggböcker som automatiskt spårar och registrerar alla dina resor.

Vad händer om jag får mer eller mindre betalt jämfört med Skatteverkets standardbelopp?

Det är viktigt att du är medveten om vad som gäller om du får mer eller mindre betalt än den summa som Skatteverket anger: om du får mer betalt beskattas du för detta, och om du får mindre måste du själv vidta åtgärder.

Jag får mindre än standardbeloppet

Om du får mindre än standardbeloppet på 25 kronor per mil (för 2024) uppdaterar du din deklaration och får tillbaka mellanskillnaden som avdrag. Låt oss säga att Mikael kört 10 mil i jobbsyften men endast fick 100 kronor från sin arbetsgivare. Det betyder att Mikael bara fick 10 kronor per mil istället för 25. Det Mikael borde få från sin arbetsgivare med standardbeloppet är 250 kronor.

Beräkningen är som följer:

Antalet mil x standardbeloppet från Skatteverket = ersättning / avdrag

10 mil x 25 = 250 kronor.

Om Mikael vill ha det avdrag han är berättigad till ska han ta upp bilersättningenn 100 kr vid p. 1.2 på inkomstdeklarationen och sedan dra av 250 kr (10 mil à 25 kr per mil) vid p. 2.2.

Om Mikael inte gör någonting får han avdrag med 100 kr, motsvarande den ersättning han fått. 

Jag får mer än standardbeloppet

Om din arbetsgivare har valt att betala ut en summa som är mer än Skatteverkets 25 kronor (för 2024) ses det som en del av din lön. Detta innebär att överskottet måste inkluderas i den förifyllda inkomsten som du hittar i p. 1.1 i din inkomstdeklaration. Det betyder i sin tur att du beskattas på den summa som överstiger 25 kronor per mil.

Väg-, bro-, färjeavgift och trängselskatt 

Om du har utgifter som vägtullar, broavgifter eller färjetullar när du kör i jobbet kan du även dra av dessa summor. Detta gäller även trängselskatt som du måste betala om du kör i Stockholm eller Göteborg. Kom dock ihåg att det inte är möjligt att dra av detta om din arbetsgivare redan har betalat trängselskatten till dig.

Jag är egenanställd

Som egenanställd och anställd måste du föra separata protokoll. Vi hjälper dig med denna guide för egenanställda, men du bör även läsa resten av översikten för anställda. Kom ihåg att du som egenanställd individ alltid bör kunna göra avdrag för mil du kört i jobbet. Om du har en bil som du endast använder i företagets namn kan du inte bara göra avdrag för körda mil, utan även för alla driftkostnader för bilen.

Om du däremot använder bilen både i jobbet och privat, då måste du ha en körjournal eller loggbok där du registrerar jobbresor och privata resor separat då du endast kan göra avdrag för resor i jobbet. För att förstå avdrag för egenanställda, gå vidare till vår artikel om milersättning och avdrag för egenanställda efter att du har läst klart den här artikeln. 

Så håller du enkelt koll på milen

Det finns inga krav från Skatteverket på hur du för protokoll över hur många mil du har kört. Din arbetsgivare kan dock kräva att du använder en specifik metod eller tillhandahåller specifika uppgifter, och de måste då informera dig om det. Många har däremot möjligheten att välja själva.

De flesta använder en app för att både spåra och registrera resor och skapa rapporter baserat på dem. Beroende av vilken app som används kan det göra det betydligt enklare då du slipper komma ihåg att registrera en resa. Driversnote är en av dessa appar, men det finns även andra lösningar i Sverige och vi rekommenderar att du använder en app som passar i ditt syfte.

Ett annat alternativ är att använda kalkylark i till exempel Excel eller Google Sheets, som du sedan kan dela med din chef och/eller revisor. I detta fall kan du behöva skriva ner vägmätartalet vid varje resa för att kunna räkna ut hur långt du har kört.


Detta material har sammanställts i informationssyfte och ska inte ses eller förlitas på som juridisk rådgivning, skatterådgivning eller revisorråd. Om du har juridiska frågor eller skattefrågor gällande innehållet eller relaterade frågor bör du konsultera en jurist, skatterådgivare eller revisor.

Så här automatiserar du körjournalen

Att fylla i körjournalen manuellt kan vara ett långtråkigt jobb – se hur du kan automatisera spårandet av dina körsträckor för att få ersättning eller avdrag.

Detta material har sammanställts i informationssyfte och ska inte ses eller förlitas på som juridisk rådgivning, skatterådgivning eller revisorråd. Om du har juridiska frågor eller skattefrågor gällande innehållet eller relaterade frågor bör du konsultera en jurist, skatterådgivare eller revisor.