Spåra körsträckorna automatiskt
Kom igång
Skatteverkets Milersättning 2024
20 november 2023 - 2 min läsning

Skatteverkets Milersättning 2024

Här nedanför kan du se vilken milersättning som gäller under 2024 och hur du använder den för att begära ersättning för dina tjänsteresor eller göra avdrag i deklarationen. Detta är ett schablonbelopp som Skatteverket fastställer varje år för dig som kör egen bil i jobbet.

Skattefri milersättning för 2024

2023 var närmast ett historiskt år när milersättningen höjdes efter att ha varit oförändrad i över ett årtionde. Nu ser vi fram emot ett nytt år och att Skatteverket ska meddela vilken milersättning som gäller i Sverige 2024. Beloppen för kommande år brukar publiceras någon gång i december, så snart vet vi vad du kan få i ersättning per mil under 2024.

Driversnote

Sätt körjournalen på autopilot

Används av miljoner förare världen över

Automatisera körjournalen Automatisera körjournalen

Avdrag i deklarationen för resor med egen bil

Om du är egenföretagare eller om du är anställd och inte får milersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag för dina bilkostnader i samband med tjänsteresor. Då gör du avdrag för hela året på en gång och använder schablonbeloppet för 2024.

Glöm inte att du behöver dokumentera alla tjänsteresor under året så att du kan lämna korrekta uppgifter i deklarationen. För att kunna dra av så mycket som möjligt gäller det att registrera varje kilometer i en körjournal som uppfyller Skatteverkets krav. Då kan du också känna dig trygg om det skulle bli aktuellt med en skatterevision.

Skattefri reseersättning för dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare kan du välja att ersätta dina anställda för kostnader i samband med tjänsteresor. Skatteverkets schablonbelopp är den högsta milersättning du kan betala ut skattefritt 2024. Ersättning får betalas ut för resor som den anställde gör med sin privata bil, men du kan inte betala ut skattefri milersättning om den anställde lånar en företagsbil.

Det finns inget som hindrar att du betalar ut högre ersättning, men tänk på att varje krona som överstiger Skatteverkets schablonbelopp beskattas som lön.

Skattefri reseersättning för dig som anställd

Din arbetsgivare kan välja att ersätta dig för kostnader du har i samband med tjänsteresor. Rekommendationen är att använda Skatteverkets schablonbelopp, men det är inte tvunget. Arbetsgivaren kan välja ett annat ersättningsbelopp än det som Skatteverket har beslutat för 2024. Får du högre ersättning bör du dock komma ihåg att den överskjutande delen ska deklareras som lön.

Håll koll på dina tjänsteresor

Det är helt ok att föra körjournal i en fysisk anteckningsbok eller i ett kalkylprogram, men det kan bli ganska tidskrävande om du kör mycket. Då är det ofta smidigare att använda en automatisk körjournal. Driversnotes körjournalsapp registrerar din körning automatiskt, och med ett par snabba klick kan du när som helst ta fram en milrapport som uppfyller Skatteverkets krav. Appen spårar och loggar varje kilometer så att du sparar tid och inte går miste om någon ersättning eller några avdrag du har rätt till.

Så här automatiserar du körjournalen

Att fylla i körjournalen manuellt kan vara ett långtråkigt jobb – se hur du kan automatisera spårandet av dina körsträckor för att få ersättning eller avdrag.
Senaste artiklar
Automatisera körjournalen
Spåra och rapportera enkelt din milersättning. Spara tid och energi med Driversnote.
Kom igång